Pontech

Om os

Vi kan med stolthet si at vi kan brygger. Alle ansatte hos Pontech har drevet med brygger, pontonger og bølgebrytere i mange år. Noen av oss har arbeidet hos ulike bedrifter tidligere, men det vi har til felles, er at vi alle fokuserer på kvalitet og sikkerhet. Vi har til og med vært med på å utvikle teknologien og produksjonen som ligger bak den høye standarden vi har på produktene våre i dag. Hos Pontech arbeider vi stadig med å utvikle og fornye hele produktsortimentet, og det er vår ambisjon at vi alltid skal ligge i forkant av gjeldende produktutvikling.

Slik jobber vi

Å bygge en havn eller brygge kan være et komplisert prosjekt, men hos Pontech har vi utviklet en prosess som gjør dette overskuelig, samtidig som vi sikrer alle de ulike delene og kvalitetssikrer hele prosjektet. For å forklare prosjektets gang på en enkel måte har vi delt det opp i følgende trinn:

1. Vi begynner med å kartlegge kundens behov ut i fra kravspesifikasjon, besøk på stedet samt matematiske beregninger av bølger, vanndybde m.m. Vi beregner også vindgenererte bølger samt innkommende bølger fra passerende båter og fartøyer. Så tegner vi et forslag på utforming og dimensjonering. Da kommer vår erfaring og kunnskap fra lignende prosjekter godt med.

2. Produksjonsfasen. Alle våre produkter produseres i store serier med høy standardiseringsfaktor for å sikre at du som kunde mottar et produkt med førsteklasses finish, design og kvalitet.

3. Levering og montering skjer med nye lastebiler og arbeidsbåter, alt for å beskytte miljøet på best mulig måte. Monteringen utføres av egne montører med lang erfaring med våre flytebrygger og tilbehør.

Du som bestiller har hele tiden kontakt med den selgeren som er ansvarlig for prosjektet, samt med prosjektleder som leder installasjonen. Dette garanterer en tydelig og enkel kommunikasjon.

Copyright © Pontech 2020 – All rights reserved